სარეკლამო გვერდიტელეკომპანია ,,გურჯაანის“ შესახებ


ტელეკომპანია ,,გურჯაანი“, შენი რეგიონული ტელევიზია

საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის პოლიტიკური რეკლამის საფასური

08:00 საათიდან 18:00 საათამდე 1 წუთი რეკლამის განთავსების საფასური -300 ლარი;
18:00 საათიდან 00:00 საათამდე 1 წუთი რეკლამის განთავსების საფასური -400 ლარი;
მორბენალი სტრიქონი 1 დღე- 40 ლარი.