Viber-ის ამ სერვისს რომ იყენებდე, ფულს ნამდვილად დაზოგავდი!

Viber-ის ამ სერვისს რომ იყენებდე, ფულს ნამდვილად დაზოგავდი!

4-02-2023, 03:20

673 - ჯერმსოფლიოსნებისმიერწერტილშიდარეკვასულაცარნიშნავსიმას, რომგადასახადებისთვისხართგანწირული. Viber Out უკვეარსებობს, რათამომხმარებლებისთვისმაღალხარისხიანიდახელმისაწვდომისაერთაშორისოზარებიუზრუნველყოს. 2022 წელს, საქართველოში, 34%-ითგაიზარდაამფუნქციისმოხმარება.

Rakuten Viber, მსოფლიოშიერთ-ერთიუდიდესისაკომუნიკაციოაპლიკაცია, რომელიცმუდმივადაუმჯობესებსძირითადფუნქციონალებსდაყოველთვისცდილობსმომხმარებლებისთვისახალიმნიშვნელოვანისერვისებიდამიმზიდველიშეთავაზებებიმიაწოდოს. Viber-ისისტორია, ზარებისაპლიკაციითიწყება, თუმცაახლა, ისსუპერაპლიკაციაადამოიცავსშეტყობინებებისდაფუნქციებისფართოსპექტრს, რომელიცყველასიტუაციაშიაკმაყოფილებსმომხმარებელთასხვადასხვასაჭიროებებს. სახალისო AR ლინზებიდაექსპრესიულისტიკერები, კომუნალურიბოტებიდაგადახდისსერვისებიშექმნილიაიმისთვის, რომთქვენისამომხმარებლოგამოცდილებაგაუმჯობესდესდაშესაბამისად, თქვენიყოველდღიურობაკიდევუფროკომფორტულიგახდეს.

Viber შესანიშნავგადაწყვეტილებასსთავაზობსმათ, ვისაცუყვართმოგზაურობა, სხვადასხვაბაზარზემართავენბიზნესს, უბრალოდსაზღვარგარეთცხოვრობენანსაყვარელიადამიანებიჰყავთქვეყნისსაზღვრებსმიღმა. Viber Out არისფუნქცია, რომელიცდაგეხმარებათგანახორციელოთრეგულარულიზარები. ისშექმნილიაიმისთვის, რომმომხმარებლებსჰქონდეთსაშუალებაგანახორციელონხარისხიანი, ხელმისაწვდომიდაუსაფრთხოშიდადასაერთაშორისოზარები, მაშინაცკი, თუკიადრესატსარაქვს Viber აპლიკაცია. ზარიხორციელდებამხოლოდ Viber-ისაპლიკაციიდან, მაგრამმიიღებაროგორცჩვეულებრივისატელეფონოზარი. ამისათვისსაჭიროამხოლოდშეავსოთთქვენიბალანსიანშეიძინოთსააბონენტოგეგმა, რომელიცგთავაზობთზარებისმრავალფეროვანვარიანტსდაუზრუნველყოთსტაბილურიინტერნეტკავშირი.

2022 წელს, საქართველოში, Viber Calls Out ფუნქციისმოხმარება, 34%-ითგაიზარდა. როგორცაღმოჩნდა, საქართველოშიადამიანებსუყვართსაზღვარგარეთმყოფსაყვარელადამიანებთანხშირიკომუნიკაციადაშვებულებისპერიოდში, ისინისიამოვნებითმოგზაურობენეგზოტიკურქვეყნებში. ქართველიმომხმარებლები, Viber Calls Out ფუნქციას, ყველაზეხშირადარდადეგებსადადღესასწაულებისდროსიყენებენ. ყველაზეხშირადკი, Viber-ისმსოფლიოსააბონენტოგეგმასირჩევენ. ესუკანასკნელი, საშუალებასგაძლევთმსოფლიოს 60 ქვეყანაში, ნებისმიერსატელეფონოოპერატორთან, მხოლოდ 5,99 დოლარადგანახორციელოთზარი. გასულწელს, საქართველოდანყველაზემეტიზარიმიიღესეგვიპტეში, ამერიკისშეერთებულშტატებსადადიდბრიტანეთში. ამავდროულად, საქართველოშიყველაზემეტიზარიაშშ-დანდაგერმანიიდანშემოვიდა.

Viber Out-თანერთადადვილიახაზზეყოფნა, თანაცყოველთვიურბიუჯეტშისერიოზულიცვლილებებისგარეშე. ფუნქციონალთანდაკავშირებით, ყველადეტალურიინფორმაციათქვენს Viber Out Credit ეკრანზეუკვეხილვადია. (ასევეხელმისაწვდომიააქ: viber: viber://more/viberoutCreditTab). Viber Out-ისსაშუალებით შეამცირებთდისტანციასთქვენსსაყვარელადამიანებთანდასაიმედო, ხელმისაწვდომისაერთაშორისოზარებისმომსახურებითისარგებლებთ.

კომენტარების ველი

პოპულარული სიახლეები ყველას ნახვა

გადაცემები